به پایگاه دانش مایکت خوش آمدید!

این پایگاه دانش در جهت تسهیل کار توسعه‌دهندگان در آماده سازی برنامه‌های اندروید خود و انتشار آن‌ها در مایکت ایجاد شده است. سعی شده است مستندات مربوط به توسعه‌دهندگان مایکت همراه با ویدئوی آموزشی باشد تا استفاده از این پایگاه دانش راحت‌تر انجام گیرد.