Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

در سال‌های اخیر برنامه‌های درون پرداخت سرعت رشد بالای داشته‌اند و البته پیاده‌سازی آن در برنامه‌نویسی مبحثی است که ممکن است چالش برانگیز باشد. از این جهت علاوه بر مستندات، از این پس ویدئوهای آموزشی نیز برای توسعه‌دهندگان از طریق صفحه رسمی مایکت در آپارات قابل دسترس است. برای مشاهدهٔ‌ ویدئو، روی تصویر زیر کلیک کنید:

  • No labels